Cuvânt-înainte

Codexul penal cuprinde Codurile penale din statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Marii Britanii şi Irlandei.

Fiecare Cod este precedat de o scurtă prezentare a elementelor de diferen­ţiere în raport de Codul penal român.

Prin publicarea prezentului Codex se creează un instrument de lucru care poate fi folosit în opera de legiferare, prin raportarea la standardele statelor membre ale familiei europene, în dezvoltarea dreptului penal comparat, precum şi în dimensionarea politicii penale.

Fiecare persoană interesată va putea consulta modul în care norma juridică penală ocroteşte valorile sociale fundamentale, la nivelul fiecărei legislaţii penale.

Fiecare Cod penal a fost tradus din limba oficială. Unde nu a fost posibilă traducerea din limba sursă, s-a avut în vedere traducerea din limba engleză (în cazul Codurilor penale din Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ungaria). Codurile care au fost traduse din limba engleză au stat la baza unui proiect administrat de OSCE - Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului - finalizat în anul 2017 (copyright 2017), prin care o mare parte dintre Codurile penale ale statelor UE (toate cu excepţia Greciei şi Ciprului), au fost puse la dispoziţia publicului larg pe un portal de legislaţie al OSCE1).

Alese mulţumiri pentru conducerea Băncii Mondiale, care a înţeles şi acceptat proiectul de realizare a Codexului, traducătorilor, colegilor din direcţia DIPFIE (Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe), precum şi Editurii C.H. Beck.

Codexul va fi distribuit gratuit către Academia Română, Consiliul Superior al Magistraturii, Comisiile juridice ale Parlamentului, Guvern, fiecare instanţă de judecată şi parchetele de pe lângă acestea, bibliotecile facultăţilor de drept, precum şi altor biblioteci de profil juridic.

În egală măsură, Codexul va fi accesibil şi pe pagina de internet a Ministe­rului Justiţiei şi sub forma unei aplicaţii software accesibilă gratuit pe dispozitive de tip smartphone, tablete, cu actualizarea periodică realizată de către cercetătorii din cadrul Institutului Naţional de Criminologie.

august 2018

Ministrul justiției

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

1) (http://www.osce.org/odihr/legislationline)