Autori

Tudorel TOADER (coordonator)

La elaborarea acestui proiect editorial au contribuit:

Traducători: Adriana Pîrcălab (Cod penal Austria, Cod penal Germania), Radu Călin Bacali (Cod penal Belgia, Cod penal Finlanda, Cod penal Suedia), Petre Rainof (Cod penal Bulgaria), Maria Laţchici şi Alina Irimia (Cod penal Croaţia), Tudor Gheorghe Iordăchescu, Cătălina Gabriela Hîrceag, Dumitru Slăvescu (Cod penal Cehia, Cod penal Cipru, Cod penal Slovacia, Cod penal Slovenia, Cod penal Estonia), Tiberius Constantin Puiu (Cod penal Danemarca), Mona-Manuela Răuş (Cod penal Franţa, Cod Penal Letonia, Cod penal Spania), Oana-Liliana Gheorghiu (Cod penal Ungaria, Cod Penal Lituania, Cod penal Malta), Mioara Cioranu (Cod penal Italia, Cod penal Luxemburg), Andreea Timiş (Cod penal Olanda), Anna - Maria Radu (Cod penal Polonia), Liliana Gabriela Pasache şi Oana-Raluca Csiszer (Cod penal Portugalia), Nicoleta Voinea (Cod penal Suedia), Edith-Adriana Uncu (Cod penal Grecia)

Echipa SCA Zamfirescu Racoţi & Partners şi avocaţii care au participat alături de aceasta în proiect (care au făcut verificarea de specialitate a codurilor traduse din perspectiva coerenţei noţiunilor juridice de drept penal): Mirela Gorunescu, Constantin Nedelcu, Dănuţ Bugnariu, Doru Cosmin Ursu, Ciprian Băban, George Avram şi Ionuţ Chisăr.

Editura C.H. Beck: Radu Dimitriu – Director general, Andreea Stănciulescu – Redactor-şef, Oana Dobriţescu – Redactor, Cătălin Mantu – Tehnoredactor şi Olivier Gstach – pregătire aplicaţie software.

Coordonatori din conducerea Ministerului Justiţiei: dl. Ion Claudiu Teodorescu şi dl. Sebastian Costea

Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (DIPFIE): dna. Cornelia Munteanu, dna. Adriana Gheorghiu, dl. Andrei Pană, dl. Cătălin Spiroiu, dl. Paul Negrilă

Direcţia Investiţii (DI) – dl. Constantin Rădulescu

MINISTERUL JUSTIȚIEI

București, Str. Apolodor, Nr. 17, sector 5
Web: www.just.ro
Telefon centrală: 037 204 1999 (Vodadone)
Informații telefonice: 0372 041 046
E-mail: relatiipublice@just.ro